LESS MOBILE PHONES IN GARBAGE DUMPS IN AFRICA AND ASIA

Closing the Loop en Telegraaf Media Groep (TMG) gaan samenwerken.

 


Hiermee heeft TMG een primeur: ze is het eerste bedrijf dat voor elke oude bedrijfstelefoon er eentje van de vuilnisbelt in een ontwikkelingsland laat redden door Closing the Loop.

 

Afgedankte telefoons uit Europa komen meestal in ontwikkelingslanden terecht, om een tweede leven te krijgen. Als ze daar kapot gaan, belanden ze vaak als elektronisch afval (e-waste) op de vuilnisbelt. De gevolgen laten zich raden: vervuiling en gezondheidsschade, maar ook verlies van kostbare metalen. Closing the Loop werkt aan een wereld zonder e-waste door kapotte mobieltjes in Afrika en Azië op te kopen en te recyclen en heeft daar een werkende circulaire business case van gemaakt.

 

Compensatie
“We zijn heel trots dat TMG de primeur heeft’’, vertelt Joost de Kluijver, directeur van Closing the Loop. “We bieden onze klanten de mogelijkheid om bij te dragen aan deze innovatieve manier van recycling. Het bedrijf kan een potentieel vervuilmoment van een telefoon – de productie, het gebruik of het afdanken – laten ‘compenseren’. Dit ‘compenseren’ kunnen ze doen door inzameling en recycling van een toestel uit een ontwikkelingsland. Deze propositie is innovatief, goedkoop en eenvoudig voor de klant”.

 

Tastbare resultaten
De aanleiding van deze samenwerking voor TMG was dat eind 2015 de oude bedrijfstelefoons werden ingeleverd en waar nodig vervangen door een iPhone. Volgens Leendert van Bergeijk, verantwoordelijk voor duurzaam ondernemen binnen TMG, wil het bedrijf haar verantwoordelijkheid nemen voor de impact die deze toestellen in de toekomst kunnen hebben. “Deze aanpak past binnen ons MVO-beleid, waarin bewust en verantwoord handelen centraal staat. Het circulair gebruik van grondstoffen speelt daarbij ook een belangrijke rol. Closing the Loop maakt inzichtelijk hoeveel e-waste er door onze oude bedrijfstelefoons voorkomen wordt en hoeveel schaarse metalen er worden gewonnen na het recyclen. Het is goed dat de resultaten zo ook tastbaar worden.”

 

Lokaal inzamelen onbruikbare telefoons – recycling in Europa
In Afrika en Azië zijn er geen goede recycling faciliteiten. Daarom werkt het Nederlandse bedrijf Closing the Loop samen met lokale partners om onbruikbare telefoons in te laten zamelen en deze in Europa op een verantwoorde manier te laten recyclen. Zo stelt het bedrijf arme mensen in staat geld te verdienen aan afval. Inmiddels worden er in meer dan tien ontwikkelingslanden mobieltjes van de vuilnisbelt gered.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *